Markanın Kullanılması

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Markanın Kullanılması

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan Türkiye’de ciddi bir biçimde kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilmektedir.

Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması.

 Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması.

Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması.

Dolayısıyla, marka başvuruları sadece üretilmesi ya da sunumu planlanan mal ve hizmetler belirtilerek yapılmalıdır. Markaların kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde tescili tescil maliyetlerini artırdığı gibi markanın iptali riskini de beraberinde getirmektedir.