Patent Araştırması

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Patent Araştırma

Patent sorgulama online, geliştirilen buluşların veya icatların tescil altına alınabilmesi için ön sorgulamanın web üzerinden yapılmasıdır. Sistem Patent şirketimizin web sitemiz aracılığı ile online sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
 
Patent sorgulama online, online patent sorgulama, patent online, online patent kelimelerinin tümü ayni anlama sahiptir. Online işlemler ile, oturduğunuz yerden, daha önceden tescil edilen buluş veya icatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu kapsamda kendinizin geliştirdiğiniz buluşlarınızın tescile uygunluk durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 
Patent sorgulama online işlemi veya patent çevrimiçi işlemlerini, özel veritabanmız sayesinde tescilli ya da müracaat yapılmış buluşların, patent tescili talep edilecek buluş ile ilişkili, ön sorgulama yapılmakta, yönetimin herkesçe bilinen halinin yenilik seviyesi değerlendirilmektedir.
 
Patent sorgulama işlemlerinizde síz değerli buluş sahiplerimiz sürekli olarak tescil konusunda yardımcı olmaktayız. Uzmanları nezaretinde yapılacak online sorgulama sonucunda buluşun tescil uygun bulunması durumunda tescil başvurusu girişimlerinin başlatılması açısında bir takım evraklar gerekmektedir. Bu evraklar ise;

Patent Başvuru Evrakları

    Başvuru Formu (Şahıs veya Firma'ya ait bilgiler),
    Buluşun açıklandığı tarifname metni (bir nüsha),
    Tescil ile koruma istenecek buluşun unsur ya da unsurlarını barındıran istem veya istemler
    Tarifname metninde, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler (bir nüsha)
    Buluş 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (bir nüsha),
    Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız).

Buluşların Tescil Edilmesinin Önemi

    Patentler kuruluşlar için fuar işlevi görür.
    Patentler teknolojik bilgi toplama aracıdır.
    Patentler geliştirilen buluşun ayrıntılarını açıkça ifade eder.
    Teknolojilerin ve bilimin ilerleme kaydetmesine teşvik edilmesi tescilin ana gayesidir.
    Patentler bireysellikten ziyade, kamuoyu yararı açısından verilirler ve kısıtlı süre tekel yürütme hakkı sağlaması, ardından herkes tarafından serbestçe açık olan bilgi havuzuna alınacak yeniliklerin gizli kalmasına teşvik içindir.

Buluşların tescil edilmesinin amacı yeni icatları teşvik edilmesi ve halkı yeni icatlar geliştirmesin adına cesaretlendirerek halk refahını artırmaktır.