Patent Teşvikleri

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Patent Teşvikleri

Türkiye’de patent teşvik sistemi ulusal ve uluslararası patentlerin arttırılması amacıyla düzenlenmiştir. Genel olarak iki kurum tarafından karşılanmaktadır.
    Tübitak
    Kosgeb

Tübitak Patent Teşvik
    Patent, başvuru esnasında verilir. (patent harcamaları esnasında/hemen sonrasında)

Kosgeb Patent Teşvik
    Patent, belgesi alındıktan sonra verilir.(harcamalardan çok sonra)

Tübitak Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?
    T.C. vatandaşı olanlar
    Türkiye sınırları içerisinde Türkiye tabiyetinde olan firmalar
    Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlar

Teşvik Ödemleri
Teşvikler 3 kısımda ödenir.
    Aşama: Ulusal Patent Başvuruları
    Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk (Başvuru) Aşaması
    Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki Aşamalar

    AŞAMA (Geri Ödemesiz)
    AŞAMA (Geri Ödemesiz)
    AŞAMA (Geri Ödemeli)

Bir patent başvurusu, tüm aşamalarda verilen teşviklerden de yararlanabilir

KOSGEB PATENT TEŞVİKLERİ
Türk Marka ve Patent Kurumu veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent ofislerine yapılan başvurular için verilir.
Tescil belgesi almış olan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları için verilir.
Tescil belgesi almış olan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları için verilir.