Patent Nasıl Alınır

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Patent Nasıl Alınır?

- Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru yapılması
- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu verilmesi
- Araştırma raporunun yayınlanması
- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent inceleme raporu verilmesi
- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi verilmesi

Patent alma aşamalarında en önemli olanı başvuru aşamasıdır. Öncelikle buluşun hangi kapsamda koruma altına alınması istendiğine karar verilmesi gereklidir. Eğer yalnızca ülkemizde geçerli bir koruma talebi varsa bunun için patent verme yetkisi olan Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru yapılması gereklidir. Uluslararası koruma talepleri ise Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilir. Avrupa’nın bazı ülkelerinde ya da tüm ülkelerinde koruma talebinde bulunulacaksa Avrupa Patent Ofisi’ne başvuru yapılması gerekmektedir.
Patent Başvurusu Nereye Yapılır?

Türk Patent ve Marka Kurumu: Sadece Türkiye’de geçerli patent belgesi verilir. Başvurudan 12 ay sonra uluslararası patent başvurusu yapılabilmesi için öncelik hakkına da sahip olunur.

Avrupa Patent Ofisi (EPO): Avrupa ülkelerinden biri ya da birkaç için patent alınmak istendiğinde başvuru EPO’ya yapılmalıdır. Buluş sahibi buluşunun korunmasını istediği ülkeleri seçer.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT): Taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilmesi için öncelikle PCT nezdinde WİPO’ya başvurulması gerekir. Çoklu ulusal patent belgesi almayı sağlar ve tek belge ile çok sayıda ülkede geçerli bir koruma elde edilir.

Ulusal patent belgesi taleplerinde başvuru yapıldıktan sonra 15 ay sonra ermeden araştırma talebinde bulunulması gereklidir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından inceleme yapılmasından sonra patent araştırma raporu verilir. Bu rapor Türk Patent ve Marka Kurumu resmi bülteninde de yayınlanarak kamuoyuna ilan edilmiş olunur.

Patent araştırma raporunun ilan edilmesinden sonra başvuru sahibine incelemeli patent belgesi ve incelemesiz patent belgesi seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği sorulur. Başvuru sahibinin talebi incelemesiz patent belgesi ise patent belgesi hemen başvuru sahibine teslim edilir. Eğer buluş sahibi incelemeli patent belgesi talep ederse Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yeni bir inceleme gerçekleştirilir. Bu sürecin sonunda buluş sahibine incelemeli patent belgesi verilir.

Patentlerin Koruma Sistemleri

Patent 3 farklı şekilde buluşun korunmasını sağlamaktadır. Bunlar incelemeli patent sistemi, incelemesiz patent sistemi ve faydalı model sistemidir. Buluşun niteliği ya da niceliğine veya buluş sahibinin talebine bağlı olarak bu üç patent türünden biri alınabilmektedir. Koruma sistemi uzatılabilen sadece incelemeli patent sistemidir. Bu nedenle patent belgesi ile alınan hakların olası en uzun süre kullanılmasını isteyen buluş sahibi ya da sahipleri tercihini incelemeli patent sisteminden yana kullanır ve incelemeli patent tescil belgesi alır.

Patent Başvurularında Vekilliğin Önemi

Patent almak için gerçekleştirilen tüm bu işlemler 1 yıldan 4 yıla kadar uzayabilen bir süreci gerektirir. BU süreçte hak kayıplarına uğramamak, zaman kaybetmemek ve başvurunun reddedilme olasılıklarını gidermek adına sektörde deneyim ve bilgi sahibi olan firmamıza vekillik verebilirsiniz. Sürecin sizin adınıza takibi yapılacaktır.