Patent İtiraz Karşı Görüş

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Patent İtiraz Karşı Görüş

Patent itiraz karşı görüş, yetkili merciye yapılan itiraz üzerine yapılır. Bu konuda Türk Marka Ve Patent Kurumu, müracaatı incelemesinin ardından, eksiklik ya da patent verilebilirlik hükümleri yeterli olup olmadığı ile ilişkili hükmünü müracaat sahibine inceleme raporu şekli ile beyan eder. İnceleme raporu olumlu olması durumun, müracaat sahibine patent verilmesine hüküm verildiğini beyan eden bir yazı gönderilir.
 
İnceleme raporu olumsuz olması durumunda ise müracaatta bulunan  kişiye inceleme raporunun olumsuzluğu yönünde yazı beyan eder. Bu yazı beraberinde müracaat sahibine eksikliklerin tedarik edilmesi ya da verilen hükme görüş sunabilmesi açısında 6 ay süre tanınır. Bu sürede gelen itirazlara patent itiraz karşı görüş bildiri yapılır.
 
İnceleme raporunun olumlu bulunması durumunda belge düzenleme ücreti yatırılır ve 3 ay içinde belge tarafımızca nezdinde buluş sahibine iletilir. Bu aşama araştırma otoritesi tercihe de bağlı olmak kaydı ile ortalama 3 sene sürebilir.
 
Patent başvuru veya faydalı model başvuruları yayına çıktıktan sonra 3. Kişilerin itirazına konu olabilir. İtirazlar, buluşun patentlenebilirlik kriterine uymadığı, buluşun yeni olmadığı veya sanayiye uygulanabilir bir buluş olmadığı üzerine olabilir. Aynı zamanda araştırma ve inceleme raporlarına da yayın süresince itiraz edilebilir.
 
İtiraz süresi faydalı model başvurularına 3 ay patentlere de 6 ay içerisinde itiraz edilebilmektedir. Yapılan itirazlara başvuru sahibi karşı görüş bildirebilir. Eğer varsa itiraza karşı görüş ile bildirimde bulunulmaz ise başvuru kararı bu itirazlar da göz önünde bulundurularak verilir.
 
Patent itiraz karşı görüş kapsamında tüm detaylı bilgileri bizlere danışabilirsiniz.