Tasarım Tescil İtiraz

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Tasarım Tescil İtiraz

Tasarım Tescil İtiraz İşlemleri

İlan edilen tasarım için gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları, itiraz gerekçeleri ile birlikte tasarımını tesciline karşılık Türk Patent Enstitüsüne itiraz edebilirler. İtiraz yazılı olarak ve 6 ay içinde yapılmak zorundadır. Türk Patent Enstitüsü itirazı inceler; itiraz haklı bulunursa tasarım tescil belgesi iptal edilebilir veya itiraz reddedilir.

Tasarım bülteni her ayın birinde yayımlanır. Tasarım başvurularının 3. şahısların dikkatine sunulması amacıyla 6 süre ile yayımlanan resmi bültendir.

Tasarım müracaatları sonrasında, şekli açıdan eksiklik bulunmayan veya eksiklikleri zamanında tamamlanan tasarım tescil müracaatları Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir.

Bu sicil kaydında şu bilgiler yer alır ;

    Müracaat tarihi ve numarası
    Tasarım tescil numarası, tescilin tarihi ve tasarımın yayınlandığı bülten tarihi ve numarası.
    Müracaat türü, müracaatta yer alan tasarım miktarı.
    Bulunuyorsa rüçhan hakkı
    Tasarım hakkı malikinin kimlik bilgileri
    Tasarımcı ya da tasarımcıların kimlik bilgileri
    Vekil varsa, vekilin kimlik bilgileri ve vekil firmanın bilgileri
    Tasarım ya da tasarımın uygulanacağı malın adı ve sınıfı
    Devir, lisans, yenileme, adres değiştirme gibi tasarım tescili ile ilgili kayıtlar
    Tasarımın görselleri.