Tasarım Tescil Teşvik

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Tasarım Tescil Teşvikleri

Türkiye’de bir tasarımın tescil edilmesi için hayata geçirilen bir teşvik sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde tasarım tescil teşvik ödemesi mevcut değil.

Ancak ülkemizin sınırları dışında başvurusu gerçekleştirilmiş olan tasarım tescilleri için çeşitli teşvik sistemleri bulunmaktadır. Bu teşvikler iki kurum tarafından verilir. Bunlar Kosgeb ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olmaktadır.

Tasarım özetle; Mevcut olan ürünün tümünü veya bir kısmının biçimi, şekli, çizgileri, renkleri, yapısal niteliklerinde  yapılan süslemelerinin insanlar nezdinde algılanması, bu algılar gerekçesi ile meydana gelen farklılıklardır. Tasarım tescili, teşvikleri ve tasarım ile ilgili tüm soru ve önerileriniz için Marka ve Patent Vekili Sistem Patent şirketimizden danışmanlık alabilirsiniz.
 
Tasarım neredeyse tüm ürün için geçerlidir. Diğer ifade ile mobilyadan, yaşanılan mekânlara değin her konuda tasarım uygulanabilir. Endüstriyel tasarımda, tasarımı yapılan ürünün; tüketici kesimin gereksinimlerine uygun, estetik kaygılar barındıran, kullanma rahatlığı ve işlevsel açıdan, satılabilir, az maliyet ve çok fayda gibi koşulları göz önünde bulundurarak yaratılan ürünlerdir.
 
Marka Ve Patent Vekili Sistem Patent şirketi olarak danışmanlığını yürüttüğümüz Endüstriyel Tasarım Tescili, genel olarak tanımı yapılırsa; üretimi yapılan ve birbirinin yerine kullanılabilen ürünlerin, ölçü, şekil, biçim, renk, ambalaj, kullanım biçimi, yapısal farklılıklarının da dikkati alınması ile, ürünlerin birbirlerinden farklı kılınabilir özelliklerini, tasarımların birbirlerinden farklı kılıcılığını sağlamak ile yapılan tasarımları korunası amacı ile uygulanan kayıt altına alınması işlemdir.
 
Ülkemizde bir tasarımın tescil işlemine konu edilebilmesi açısından yaşama geçirilen bir teşvik sistemi yer almamaktadır. Bundan dolayı ülkemiz açısından tasarım tescil teşvik desteği mevcut değil.
 
Fakat ülkemizin sınırları haricinde müracaatı gerçekleştirilmiş olan tasarım tescilleri açısından farklı teşvik sistemleri yer almaktadır.

Bu teşvikler 2 kurum nezdinde tedarik edilir.

    Kosgeb
    Dış Ticaret müsteşarlığı Tasarım Tescil teşvikleridir.