Tasarım Tescil Veraset

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Tasarım Tescil Veraset
Tescil edilmiş bir tasarım sahibinin vefat etmesi durumunda, tıpkı mal varlıkları gibi tescil hakları varislerine kalmaktadır. Bir çeşit hak devri olan tasarım tescil veraset işlemi belirli koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından talep edilen koşulların ilki mahkeme aracılığı ile bir veraset ilamı alınmasıdır. Bir diğer husus da tasarım tescil veraset harç miktarının ödenmesi ve bu miktarın ödendiğine dair dekont alınmasıdır. Bu ki evrak ile Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılabilir ve veraset yolu ile tescil haklarının devredildiğine dair bilgi kayıt altına alınır.